گل اول لاتزیو به آتالانتا توسط ساویچ/ ویدیو

سرگی میلینکوویچ ساویچ دروازه آتالانتا را باز کرد....

گل اول لاتزیو در دقیقه 82 به ثمر رسید.