گل اول لاتزیو به میلان توسط خواکین کورئا/ ویدیو

دروازه میلان در دقیقه 59 باز شد....

خواکین کورئا با حرکتی دیدنی گل اول لاتزیو را به ثمر رساند.