گل اول لیورپول به بایرن مونیخ توسط سادیو مانه/ ویدیو

گل اول لیورپول توسط مانه به ثمر رسید....

گل سادیو مانه را تماشا می کنید.