گل اول لیورپول به فولام توسط سادیو مانه/ ویدیو

سادیو مانه در دقیقه 26 دروازه فولام را باز کرد....

گل اول لیورپول به فولام را تماشا می کنید.