گل اول لیورپول به چلسی توسط سادیو مانه/ ویدیو

سادیو مانه دروازه چلسی را باز کرد....

گل اول لیورپول را تماشا می کنید.