گل اول لیون به بارسلونا توسط لوکاس توسارت/ ویدیو

توسارت دروازه بارسلونا را باز کرد....

گل اول لیون را تماشا می کنید.