گل اول منچسترسیتی به برایتون توسط گابریل ژسوس/ ویدیو

گابریل ژسوس گل اول منچسترسیتی را به ثمر رساند. ......

گابریل ژسوس گل اول منچسترسیتی را به ثمر رساند.