گل اول موناکو به پاری سن ژرمن توسط آلکساندر گولوین/ ویدیو

آلکساندر گولوین در دقیقه 80 دروازه پاریسی ها را باز کرد....

گل اول موناکو به پاری سن ژرمن توسط آلکساندر گولوین به ثمر رسید.