گل اول میلان به اینتر توسط تیمو باکایوکو/ ویدیو

تیمو باکایوکو دروازه اینتر را باز کرد....

گل تیمو باکایوکو را تماشا می کنید.