گل اول میلان به یوونتوس توسط کریشتوف پیانتک/ ویدیو

کریشتوف پیانتک در دقیقه 40 دروازه یوونتوس را باز کرد. ......

کریشتوف پیانتک در دقیقه 40 دروازه یوونتوس را باز کرد.