گل اول ناپولی به کیه وو توسط کالیدو کولیبالی/ ویدیو

کالیدو کولیبالی دروازه کیه وو را در دقیقه 16 باز کرد....

گل اول ناپولی را تماشا می کنید.