گل اول نساجی به پرسپولیس/ ویدیو

نساجی با گلزنی نظری از پرسپولیس پیش افتاده است....

نساجی با گل محمد مهدی نظری از پرسپولیس پیش افتاده است.
به گزارش خبرنگار مدال، نساجی با تک گل محمدمهدی نظری از پرسپولیس پیش افتاده است. ویدیوی گل نظری را مشاهده می‌کنید.