گل اول هافنهایم در دیدار با وردربرمن

آندری کراماریچ در دقیقه 85 برای هافنهایم گلزنی کرد. ......

آندری کراماریچ در دقیقه 85 برای هافنهایم گلزنی کرد.

 

تگ ها


Bundesliga فوتبال