گل اول وایادولید مقابل رئال مادرید توسط توهامی/ویدئو

توهامی دروازه رئال مادرید را در دقیقه 29 باز کرد....

گل اول وایادولید  را تماشا می کنید.