گل اول ولورهمپتون به آرسنال توسط روبن نه وس/ ویدیو

روبن نه وس با ضربه ای دیدنی دروازه آرسنال را باز کرد....

روبن نه وس در دقیقه 28 مقابل آرسنال گلزنی کرد.