گل اول پاری سن ژرمن به موناکو توسط کیلیان ام باپه/ ویدیو

کیلیان ام باپه دروازه موناکو را باز کرد....

گل اول پاری سن ژرمن به موناکو توسط کیلیان ام باپه به ثمر رسید.