گل پیروزی پرتغال به هلند توسط گوئدس/ ویدیو

گونسالو گوئدس در دقیقه 60 بازی فینال دروازه هلند را باز کرد....

تنها گل پرتغال در فینال لیگ ملت‌های اروپا با شوت دیدنی گوئدس در دقیقه 60 به ثمر رسید.