گل اول پرسپولیس به الاهلی عربستان توسط شجاع خلیل زاده/ ویدیو

شجاع خلیل زاده در دقیقه 19 دروازه الاهلی را باز کرد. ......

 شجاع خلیل زاده در دقیقه 19 دروازه الاهلی را باز کرد.