گل اول پرسپولیس به السد با سوپر شوت مهدی ترابی/ ویدیو

سوپر گل مهدی ترابی به السد در دقیقه 17 به ثمر رسید....

ترابی دروازه السد را باز کرد.