گل اول پرسپولیس به سایپا

در بازی پرسپولیس و سایپا، کنعانی زادگان به اشتباه دروازه تیم خود را باز کرد و پرسپولیس با یک گل پیش افتاد ......

در بازی پرسپولیس و سایپا، کنعانی زادگان به اشتباه دروازه تیم خود را باز کرد و پرسپولیس با یک گل پیش افتاد.

تگ ها


پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال