گل قهرمانی پرسپولیس توسط ماریو بودیمیر/ ویدیو

ماریو بودیمیر گل قهرمانی پرسپولیس را به ثمر رساند....

پرسپولیس در دقیقه 41 به گل رسید.