گل اول پرسپولیس به پیکان توسط نعمتی/ ویدیو

نعمتی موفق شد در دقایق پایانی نیمه اول دروازه پیکان را باز کند تا پرسپولیس با یک گل پیش بیفتد ......

نعمتی موفق شد در دقایق پایانی نیمه اول دروازه پیکان را باز کند تا پرسپولیس با یک گل پیش بیفتد.