گل اول پرسپولیس در دیدار با تراکتور

در دیدار تراکتور سازی و پرسپولیس ؛ منشا موفق شد در دقیقه 15 گل نخست پرسپولیس را به ثمر برساند ......

در دیدار تراکتور سازی و پرسپولیس ؛ منشا موفق شد در دقیقه 15 گل نخست پرسپولیس را به ثمر برساند. 

تگ ها


پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال