گل اول کاردیف به چلسی توسط ویکتور کاماراسا/ ویدیو

ویکتور کاماراسا در دقیقه 46 دروازه چلسی را باز کرد....

گل اول کاردیف به چلسی را تماشا می کنید.