گل اول کریستال پالاس به آرسنال توسط کریستین بنتکه/ ویدیو

کریستین بنتکه دروازه آرسنال را باز کرد....

گل اول کریستال پالاس به آرسنال را تماشا می کنید.