گل ایوان پریشیچ ؛ اینتر 2 - 0 ورونا

ایوان پریشیچ گل دوم اینتر را به ثمر رساند. ......

ایوان پریشیچ گل دوم اینتر را به ثمر رساند.

 

تگ ها


سری آ فوتبال