گل برتر دسامبر 2017 در بوندسلیگا: «کریستین پولیسیچ»

گل بازیکن تکنیکی دورتموند در دیدار برابر هافنهایم به عنوان بهترین گل ماه دسامبر در لیگ فوتبال آلمان انتخاب شد ......

گل بازیکن تکنیکی دورتموند در دیدار برابر هافنهایم به عنوان بهترین گل ماه دسامبر در لیگ فوتبال آلمان انتخاب شد.

تگ ها


کریستین پولیشیچ بورسیا دورتموند Bundesliga فوتبال