گل برناردو سیلوا؛ آرسنال 0 - 2 منچسترسیتی

گل دوم منچسترسیتی را مشاهده می کنید. ......

گل دوم منچسترسیتی را مشاهده می کنید.