گل به خودی بازیکنان سلتیک ؛ سلتیک 0 - 4 پاریسن ژرمن

بازیکنان سلتیک توپ را وارد دروازه تیم خود کردنند. ......

بازیکنان سلتیک توپ را وارد دروازه تیم خود کردنند.

تگ ها


پاری سن ژرمن UEFA Champions League فوتبال