گل به سبک «دیوید بکام» اما به دروازه خودی!

خوزه آنجل، بازیکن ایبار در دیدار برابر شالکه از میانه های زمین گلی بسیار شبیه به گل معروف دیوید بکام به ثمر رساند ......

خوزه آنجل، بازیکن ایبار در دیدار برابر شالکه از میانه های زمین گلی بسیار شبیه به گل معروف دیوید بکام به ثمر رساند. اما افسوس که به دروازه خودی!

تگ ها


طنز ورزشی ایبار فوتبال