گل بودیمیر؛ پرسپولیس 1 - 1 پاختاکور

بودیمیر گل اول پرسپولیس را در دقیقه 25 به ثمر رساند....

گل اول پرسپولیس توسط بودیمیر به ثمر رسید.