گل تبریزی؛ استقلال 2 - 0 تراکتورسازی

گل دوم استقلال را تماشا می کنید. ......

گل دوم استقلال را تماشا می کنید.