گل توماس؛ بارسلونا 0 - 1 رایو وایه کانو/ ویدیو

توماس در دقیقه 25 دروازه بارسلونا را باز کرد....

گل توماس به بارسلونا را تماشا می کنید.