گل تیلو کهلر؛ پاریسن ژرمن 1 - اینتر میلان 0 / ویدیو

مدافع پاریسن ژرمن گل اول این تیم به اینتر را به ثمر رساند....

اکهلر ضربه ایستگاهی سانتر شده از جناح چپ را با ضربه سر به اولین گل بازی تبدیل کرد.

تگ ها


بازی دوستانه اینتر میلان پاری سن ژرمن ویدیو ویدئو فوتبال