گل پیکه؛ طناب نجات بارسلونا/ ویدیو

پیکه در دقیقه 29 گل اول بارسلونا را به ثمر رساند....

گل اول بارسلونا را تماشا می کنید.