گل جورجینیو ؛ اودینزه 0 - 1 ناپولی

گل اول ناپولی به اودینزه توسط جورجینیو در دقیقه 33از روی برگشت پنالتی به ثمر رسید ......

گل اول ناپولی به اودینزه توسط جورجینیو در دقیقه 33 از روی برگشت پنالتی به ثمر رسید.

تگ ها


سری آ فوتبال