گل جوردی آلبا؛ بارسلونا 7 - 2 اوئسکا

یوردی آلبا گل هفتم بارسلونا را تماشا می کنید. ......

 یوردی آلبا گل هفتم بارسلونا را تماشا می کنید.

تگ ها


لالیگا فوتبال