گل جیامپائولو پاتزینی ؛ ورونا 1 - 1 اینتر

......

جیامپائولو پاتزینی گل اول ورنا را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

 

تگ ها


سری آ فوتبال