گل حکیم زیاش؛ آژاکس 1 - 1 رئال‌مادرید

حکیم زیاش دروازه رئال مادرید را باز کرد...

گل اول آژاکس را تماشا می کنید.