گل خسرو حیدری ؛ گل گهر 1 - 2 استقلال

خسرو حیدری در دقیقه 86 گل دوم را وارد دروازه گل گهر کرد. ......

خسرو حیدری در دقیقه 86 گل دوم را وارد دروازه گل گهر کرد.

تگ ها


استقلال فوتبال