گل داوید سیلوا؛ آرسنال 0 - 3 منچسترسیتی

گل سوم منچسترسیتی به آرسنال توسط سیلوا را تماشا می کنیم. ......

گل سوم منچسترسیتی به آرسنال توسط سیلوا را تماشا می کنیم.

تگ ها


فوتبال