گل داوید لوئیز ، چلسی 1 - 0 آ اس رم

ئاوید لوئیز در دقیقه 11 دروازه رم را باز کرد. ......

ئاوید لوئیز در دقیقه 11 دروازه رم را باز کرد.

تگ ها


چلسی UEFA Champions League فوتبال