گل دقیقه 96 دروازه بان «بوخ باخ» برای فرار از سقوط به دسته پنجم آلمان!

الکساندر استروبل، دروازه بان تیم بوخ باخ در دقیقه 96 آخرین بازی فصل گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند تا بوخ باخ در دسته چهارم لیگ آلمان باقی بماند ......

الکساندر استروبل، دروازه بان تیم بوخ باخ در دقیقه 96 آخرین بازی فصل گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند تا بوخ باخ در دسته چهارم لیگ آلمان باقی بماند. خوشحالی دیوانه وار بازیکنان تیم هم دیدنی است.