گل دنیل بسا؛ یوونتوس 1 - 1 جنوا

گل اول جنوا به یوونتوس توسط دنیل بسا در دقیقه 68 به مر رسید. ......

گل اول جنوا به یوونتوس توسط دنیل بسا در دقیقه 68 به مر رسید.

تگ ها


فوتبال