گل دوان زاپاتا؛ آتالانتا2- 0یوونتوس

زاپاتا گل دوم آتالانتا را به ثمر رساند....

گل دوان زاپاتا را تماشا می کنید.