گل دوم آرسنال به منچستریونایتد توسط پییر امریك اوبامیانگ

گل دوم آرسنال توسط اوبامیانگ و از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید....

گل پییر امریک اوبامیانگ را به منچستریونایتد تماشا می کنید.