گل دوم آرسنال به ناپولی (گل به خودی کالیدو کولیبالی)/ ویدیو

آرسنال روی اشتباه کولیبالی اختلاف را با ناپولی به دو رساند....

آرسنال روی حرکت توریرا و اشتباه کالیدو کولیبالی مدافع ناپولی برای بار دوم دروازه این تیم را باز کرد. ویدیوی این گل را مشاهده می‌کنید.