گل دوم آلکساندر لاکازت ؛ آرسنال 2 - 0 وست برومویچ

گل دوم آرسنال را با ضربه پنالتی آلکساندر لاکازت تماشا می کنیم. ......

گل دوم آرسنال را با ضربه پنالتی آلکساندر لاکازت تماشا می کنیم.

تگ ها


الکساندر لاکازت آرسنال لیگ برتر فوتبال