گل دوم آنتوان گریزمان؛ فرانسه 2 - 1 آلمان

گل دوم فرانسه توسط گریزمان از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. ......

گل دوم فرانسه توسط گریزمان از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

تگ ها


فوتبال