گل دوم آگوئرو؛ منچسترسیتی 2 - 1 آرسنال

گل دوم منچسترسیتی توسط آگوئرو به ثمر رسید....

گل دوم منچسترسیتی را تماشا می کنید.